Naša pomoc

  • Pomáhame ľudom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej a inej núdzi.
  • Pomáhame deťom, dospelým i celým rodinám, a to materiálne (kúpou konkrétnych potrieb i potravín do domácnosti) i finančným príspevkom.
  • Rodiny či jednotlivcov vopred osobne navštívime a zistíme podrobnosti o pomeroch, v ktorýc žijú, situácii a probléme, ktorý im nastal.
  • Pomáhame kúpou či finančným príspevkom vždy na konkrétnu vec.
  • S rodinami či jednotlivcami sme v neustálom kontakte telefonicky, mailovou formou či osobnými návštevami.