O nás

Založením občianskeho združenia Podaj mi ruku – Nitra sme sa rozhodli pomáhať ľudom, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu ocitli v hmotnej a inej núdzi. Pomáhame deťom, dospelým i celým rodinám.

Naše ciele:

  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • aktivity v oblasti sociálnej a výchovno-vzdelávacej pre rodiny v núdzi
  • finančná a materiálna pomoc pre rodiny v sociálnej núdzi
  • zabezpečenie materiálnych potrieb do domácností
  • potravinová pomoc rodinám v hmotnej núdzi
  • spolupráca s odborníkmi v oblasti psychológie, psychiatrie a pedagogiky
  • zber a distribúcia šatstva a predmetov domácej spotreby
  • získavanie materiálnych a finančných prostriedkov pre ľudí v hmotnej núdzi organizovaním dobrovoľných búrz pomoci, benefičných koncertov a rôznych kultúrnych podujatí

 

 

Občianske združenie na pomoc ľudom v hmotnej núdzi, registrácia schválená Ministerstvom vnútra 19.06.2014
IČO: 42368731
Číslo bankového účtu: IBAN SK95 0900 0000 0050 5957 8627